Skip to content Skip to footer

Projekty unijne

projekty unijne

Zapytania ofertowe

Wierzymy, iż dzięki możliwości ubiegania się o środki możemy przyśpieszyć nasz rozwój oraz stworzyć produkty i usługi które sprostają wysokim oczekiwaniom klientom, gwarantując im bezpieczeństwo każdego dnia.

Projekty realizowane

Przygotowanie bezpiecznej infrastruktury świadczenia usług płatności – Let`s Pay

„Informacja o wyborze Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr 1/2017 – 31.01.2018 r.”

31.01.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 12.01.2018 r. z odpowiedziami

PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 12.01.2018 r. Z ODPOWIEDZIAMI

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 zmienione i upublicznione w dniu 12.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2017 ZMIENIONE W DNIU 12.01.2018 r.

Lista zmian w zapytaniu ofertowym nr 1_2017 zmienionym w dniu 12.01.2018

„Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/2017 w dniu 12.01.2018 zostało zmienione. Szczegółowa lista dokonanych zmian znajduje się w załączniku „Lista zmian w Zapytaniu ofertowym nr 1/2017 zmienionym w dniu 12.01.2018 r.″
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.01.2018 r.″

O projekcie
Projekt „Przygotowanie bezpiecznej infrastruktury świadczenia usług płatności – Let`s Pay” to inwestycja polegająca na stworzeniu infrastruktury w oparciu o którą zostaną wdrożone trzy innowacyjne usługi:
– usługa płatności w telewizorze,
– usługa obciążeń kart kredytowych/debetowych bez konieczności autoryzacji (one click),
– usługa odroczonego polecenia zapłaty,
powyższe usługi umożliwiać będą dokonywanie płatności z poziomu telewizora, urządzeń mobilnych oraz komputera w oparciu o karty kredytowe/debetowe bez konieczności każdorazowego przechodzenia żmudnego procesu logowania się i podawania wszystkich informacji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa całego procesu płatności.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby, wymagania i założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego („PSD2”) z dnia 8 października 2015 r. oraz z potrzeb płynących z rynku. Klientami usług będą zarówno podmioty prywatne (m. in. branża energetyczna) i publiczne (m. in. administracja, uczelnie, sądy, szpitale), a także klienci indywidualni.
Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wysokość kosztów kwalifikowanych to 3 343 470,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 838 908,50 zł.

2021 © Perc Tech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.