Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cloud PKI – Infrastruktura klucza publicznego

Infrastruktura klucza publicznego (PKI – Public Key Infrastructure) służy do zarządzania cyfrowymi certyfikatami i kluczami szyfrującymi dla osób, oprogramowania, urządzeń i systemów.

Korzyści:

 • jednoznacznie rozwiązuje problem wiarygodności i autentyczności nadawcy,
 • zapewnia 100% niezaprzeczalność dokumentów cyfrowych,
 • zapewnia najwyższy poziom poufności. Zwiększa bezpieczeństwo portali internetowych, urządzeń, aplikacji i danych klienta,
 • pozwala na zachowanie tajemnicy korespondencji: podpisywanie, szyfrowanie i weryfikacja dokumentów,
 • gwarantuje spójność i chroni dokumenty cyfrowe przed fałszerstwem,
 • architektura rozwiązania jest niezależna od producentów i dostawców kart,
 • umożliwia w pełni bezpieczne logowanie i uwierzytelnianie w systemie Windows,
 • praktycznie jedyne rozwiązanie oferujące możliwość skutecznego zabezpieczenia Internet of Things,
 • zabezpiecza urządzenia mobilne i komunikację mobilną LTE, SON, 3GPP,
 • znakowanie czasem jako jedyna niezaprzeczalny dowód potwierdzenia stanu dokumentu na dany czas,
 • pozwala na zabezpieczenie danych i ich transmisji w urządzeniach energetycznych.

2021 © Perc Tech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.