Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cloud HSM – Hardware Security Module

Sieciowy HSM to w pełni zabezpieczone urządzenie. Zapewnia całe spektrum zastosowań: od szyfrowania danych cyfrowych w procesach i transakcjach biznesowych, poprzez zabezpieczenie dokumentów elektronicznych w urzędach i instytucjach, po zarządzanie kluczami dostępu i bezpieczeństwo w ramach wymiany danych.


Ochrona danych na poziomie fizycznym, sprzętowym i oprogramowania. Próby manipulacji zakończą się zniszczeniem danych.


Korzyści:


  • urządzenie pozwala spełnić wymagania stawiane przez GIODO, także dla już wdrożonych systemów,
  • zapewnia szyfrowanie wrażliwych informacji we wszystkich bazach danych,
  • pozwala na współpracę z dowolnym Centrum Autoryzacji,
  • zwiększa bezpieczeństwo połączeń internetowych poprzez ochronę kluczy do certyfikatów w ramach HTTPS,
  • czytelna i prosta polityka licencyjna zapewnia przejrzystość zakupu,
  • pozwala w pełni zabezpieczyć komunikację pomiędzy terminalami płatniczymi a pośrednikami płatności (VISA, MasterCard),
  • high Availability – pozwala na korzystanie z architektury klastrowej, zarówno w klastrze wertykalnym jak i horyzontalnym, load balancing,
  • rozwiązanie jest Certyfikowane: PCIDSS, FIPS 140-2 level 3, level 4,
  • posiada dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA) – karta i PIN dla administratora – rozwiązanie o wiele bezpieczniejsze niż same login i hasło.

Kartowy HSM


Moduł bezpieczeństwa PCIe HSM jest ekonomicznym, niskokosztowym rozwiązaniem, które zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń. Dostarczany jako PCIe, zaprojektowany jest pod kątem zastosowania w autonomicznych serwerach i urządzeniach.


Wbudowane w serwery moduły bezpieczeństwa HSM spełniają najwyższe wymogi pod względem wydajności i umożliwiają niezwykle szybki przebieg operacji kryptograficznych, uwalniając tym samym zasoby serwera do realizacji innych funkcji systemu. HSM zapewnia ochronę fizyczną i logiczną danych, w których programistyczne rozwiązania kryptograficzne są niewystarczające.


Dzięki zastosowaniu stosowanej na całym świecie, sprawdzonej architektury bezpieczeństwa, jest idealnym rozwiązaniem łączącym pewność zabezpieczeń i prostotę użytkowania.


Rozwiązania kartowe PCIe HSM są w pełni kompatybilne z całą rodziną produktów, co pozwala na planowanie wdrożenia w trybie mieszanym i zapewnia łatwość migracji, gdy pojawi się potrzeba zapewnienia większej wydajności.


2021 © Perc Tech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.